ODA AİDATLARININ YAPILANDIRILMASI HK.

ODA AİDATLARININ YAPILANDIRILMASI HK.

Meslektaşlarımızın tabip odalarına aidat borçları ile tabip odalarının Birlik keseneği borçlarının yapılandırılmasına dair hüküm içeren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7326 Sayılı Yasa’dan kaynaklanan haktan yararlanılabilmesi için meslektaşlarımızın Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 31 Ağustos 2021 tarihine kadar borçlu bulundukları Oda’ya ve odaların Birliğe başvurmalarından sonra;

  • 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan üye aidatlarının ilk taksitinin en geç 30 Eylül 2021 tarihine kadar ve kalan borcun aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, ilgili odaya ödenmesi halinde herhangi bir faiz ya da gecikme zammı uygulanmayacaktır,Yorumlar