Nasıl Üye Olurum

NASIL ÜYE OLURUM

Kayıt formunun doldurulması (Odaya gelindiğinde doldurulacak), 3 adet renkli fotoğraf, diploma, uzmanlık belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgah belgesi (Belgelerin asılları yada noter tasdikliasıl örnekleri) gerekir.

Yeni Kayıt Ücreti: 50.00 TL + 2017 Yılı Aidat

Kayıt formunun doldurulması (Odaya gelindiğinde doldurulacak), 1 adet renkli fotoğraf, diploma, uzmanlık belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgah belgesi (Belgelerin asılları yada noter tasdikli asıl örnekleri) gerekir.

Nakil işlemleri, üyelik sonrası Edirne Tabip Odası tarafından yapılacaktır. Ancak üyelik işlemleri sırasında nakil kaydının çekilebilmesi için hekimin bağlı bulunduğu odaya ait aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Dosyanızda eksik belgeniz varsa tamamlanması (diploma, uzmanlık belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi), talep dilekçesi ve aidat borcunuzun olmaması gerekir.

Üyelik aidat borcunuzu ( geçmiş yıllar) öğrenmek için 0284 225 13 77 – 0542 695 58 02 arayabilirsiniz. 2017 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıda gösterilmiştir:

Üye kayıt ücreti

50,00 TL

Tıpta uzmanlık ana dal asistanları için aidat

85,00 TL

Sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler ile aile hekimleri için aidat

175,00 TL

Diğer üyeler için aidat

275,00 TL

65 yaşından büyük ve mesleki faaliyeti bulunmayanlardan üyelik aidatı alınmaz.

Aidat yıl başındaki statüye göre belirlenir.

Aidat yıl başında tam olarak tahakkuk eder.

Yıl içinde üyenin statüsünde meydana gelen değişiklikler aidatta değişikliğe sebep olmaz.

Herhangi bir zamanda üyelikten ayrılan hekime aidat iadesi yapılamayacağı gibi tam olarak doğmuş bulunan aidatın tahsili gerekir.

Tıpta uzmanlık ana dal asistanlarının aidatı 2015 yılı ve sonrası için indirimli belirlenmiştir. Bu belirleme önceki yıllara ilişkin aidat miktarlarında değişikliğe yol açmaz, iade veya mahsup yapılmasını gerektirmez.

Üyelik nakillerinde aidat tam olarak, yılın ilk günü kayıtlı olunan odaya aittir.

Aidatların ait olduğu yıl içinde ödenebilmesine imkan veren biçimde taksitlendirilerek tahsiline ilişkin işlem yapılması (kredi kartına taksit, maaş hesabına talimat, vb.) halinde ilgili aidattan herhangi bir faiz alınmaz.

Aidat ödemelerinin gecikmesi halinde yasal faiz uygulanır. Yasal faiz oranı 2006 yılından bu yana yıllık % 9’dur. Faiz günlük olarak hesaplanır.

HESAP NUMARAMIZ

Trakya Üniversitesi İş Bankası Şubesi

HESAP ADI : EDİRNE TABİP ODASI

İBAN : TR86 0006 4000 0011 3010 0129 30

Şube Kodu : 1301

Hesap No: 0012930