İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ GÖZALTINA ALINAMAZ.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ GÖZALTINA ALINAMAZ.

Edirne Tabip Odası olarak, tabip odalarının çatı örgütüne yapılan gözaltına alınmaları ve aramaları hukuka ve insan haklarına aykırı bulmaktayız. Mesleğimizin ve örgütümüzün itibarsızlaşmasını istemiyoruz.

En temel anayasal hak olan düşünce ve ifade özgürlüğünün yanında olduğumuzu belirtiriz. Demokrasi ve İnsan Haklarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu görüşündeyiz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyelerinin bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 31/01/2018

EDİRNE TABİP ODASI

Yorumlar