Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır.

Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır.

23 Kasım 2020’de tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi ve 2014-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılması talebiyle 13 Ocak 2021 günü bir basın toplantısı düzenledi.

Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı basın toplantısında konuşan Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Gürcan Altun, Dr. Şeyhmus Gökalp’in adil yargılanma hakkından mahrum bırakılarak ve avukatlarının yaptığı itirazlara karşın 55 gündür tutuklu bulunduğunu söyledi.

Gökalp’in bir yalancı tanık ifadesiyle tutuklandığına dikkat çeken Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin gizli tanık beyanlarının kanıt değeri taşımadığına ilişkin kararlarını hatırlatan Altun, “Bu gizli tanık teslim olduğu 2016 tarihinde çok sayıda kişi hakkında ifade verdiği halde Dr. Seyhmus Gökalp hakkında hiçbir beyanda bulunmamıştır. Ancak, her ne hikmetse itirafçı teslim olduktan üç yıl sonra birçok kişi hakkında olduğu gibi, Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında da soyut ifadelerle yalan beyanda ve iftiralarda bulunmuştur” dedi.

Tutuklamanın TTB’yi yıpratmaya yönelik olduğunu ifade eden Altun “Türk Ceza Hukuku’nda da tutuksuz yargılamanın esas olduğunu anımsatıyor; iyi hekimlik ve insanlık değerlerine sımsıkı bağlı olduğuna inandığımız Dr. Şeyhmus Gökalp’ın 55 gündür süren haksız tutukluluğunun sonlandırılmasını, yargılamasının tutuksuz devam etmesi gerektiğini kamuoyuna duyuruyoruz” diye konuştu.

Yorumlar