CAYDIRICI YASAL DÜZENLEMELER YAPILMIYOR VE SAĞLIKTA ŞİDDET TIRMANIYOR

CAYDIRICI YASAL DÜZENLEMELER YAPILMIYOR VE SAĞLIKTA ŞİDDET TIRMANIYOR
CAYDIRICI YASAL DÜZENLEMELER YAPILMIYOR VE SAĞLIKTA ŞİDDET TIRMANIYOR

BASINA VE KAMUOYUNA

CAYDIRICI YASAL DÜZENLEMELER YAPILMIYOR VE SAĞLIKTA ŞİDDET TIRMANIYOR

                Sağlıkta şiddet son bulmuyor. Artık sağlıkta şiddetin olmadığı gün yok. Bu günde üniversitemiz acil bölümünde çalışan,  iki meslektaşımıza uygulanan fiziksel şiddet nedeniyle bir aradayız. Mesleğe yeni adım atmaya çalışan çok değerli hekimlerimize geçmiş olsun diyoruz. Gelinen aşamada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortam-larda veremedikleri yerler haline gelmiştir.

                Ülkemiz’de sağlık alanında her gün yaşanan onlarca şiddet olgusuna rağmen, şiddetin nedenleri ve sonuçlarına dair yüzlerce sayfa rapor ve açıklamaya rağmen, engellenmesine yönelik önerilere rağmen çözüme yönelik etkili düzenlemeler yapılmamaktadır. Yasa yapanlar sağlıkta şiddeti ciddiye almamaktadırlar.

          TBMM raporu da dâhil birçok çalışma “şiddetin kabul edilemez olduğunun” açık biçimde göstermekte ve bu yönde kararlı, caydırıcı adımların atılmasının önemini vurgulamaktadır. Ne yazık ki Türkiye’de hiçbir düzeyde yetkili, sağlık alanında şiddetin önlenmesine yönelik kararlılık göstermemektedir.

Hekimler, sağlıkta şiddeti doğuran yanlış politikalardan bir an önce vazgeçilmesini isterken bir yandan da caydırıcı ceza düzenlemelerinin ve bunların etkili biçimde uygulanmasının bir an önce yaşama geçirilmesini beklemektedir. Ancak “sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik hazırlandığı” iddiası ile sunulan ve 5 Aralıkta yürürlüğe giren 7151 sayılı torba yasa şiddetin önlenmesine yönelik etkili bir düzenleme içermemektedir. 

                Türk Tabipler Birliği,  uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet etmektedir.

Caydırıcılığı yüksek yasal düzenlemelerin yapılmaması, kararlılık ve titizlikle şiddet olaylarının üzerine gidilmemesi şiddetin tırmanmasına göz yummaktır.

                Türk Tabipler Birliği,  uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet etmektedir.

Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale dönüşmüştür.  Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir!

 Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir.

                Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının,  bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin ve yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesi-nin gelinen tablodaki katkısı büyüktür.

                Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri de almadığı veya bunların yetersiz kaldığıdır.

Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz.

                Bizler vatandaşımızın nitelikli sağlık hizmeti alması için aramızdaki başta şiddet ve güven olmak üzere tüm engellerin kaldırılmasını ve herkesin nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasını istiyoruz.

                Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz.  EDİRNE TABİP ODASI

15.02.2019Yorumlar