BASINA VE KAMUOYUNA

Yeni Yönetim Kurulu olarak Dr. Ertuğrul TANRIKULU, Dr. Alper EKER, Dr. Zeynep ERİŞKİN KAYA, Dr. Yusuf KUL ve Dr. Ahmet Can SARIOĞLU na çok teşekkür ediyoruz.
BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

                     Edirne Tabip Odası ilk olarak Edirne-Kırklareli ve Tekirdağ Tabip Odası olarak 27.06.1953 tarihinde kurulmuştur. 6023 sayılı yasa gereği 1987 yılında Tekirdağ ilinde istenilen üye sayısı sağlandığından Edirne Tabip Odasında ayrılmıştır. 07.12.1994 tarihinde de Kırklareli'nde üye sayısı oda kurmaya yeterli olduğundan ayrılarak Edirne Tabip Odası bu tarihten sonra tek il olarak çalışmaya başlamıştır. 1953 yılında faaliyetlerine başlayan Edirne Tabip Odası 65 yıldır Edirne ilinde hekimlere dayanak noktası olmaya devam ediyor.

            1974 yılında İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi kurulmuş, 1976 yılında Edirne’de Fakülte binalarının temeli atılmıştır. 1974-1975 akademik yılında ilk öğrencilerini alarak, 1982 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde İstanbul’da faaliyet göstermiştir. 1982 yılında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Trakya Üniversitesi’ne bağlanmış ve aynı yıl 20 öğretim üyesi ve az sayıda idari personeli ile Edirne’ye taşınmıştır. Daha sonra hızla büyüyen ve bölgede Balkanların en büyük sağlık kompleksi olan Tıp Fakültesinin etkisiyle Edirne’de hekim sayısı oldukça artmıştır.

            Özellikle son 25-30 yıl içinde Tabip Odası bölgedeki hekimlerinde oda bünyesinde daha iyi organize olarak Edirne yerelinde toplum sağlığına, hekimlerin onurlu duruşuna örnek olmaktadır.

            Günümüzde sağlık hizmetlerinin değersizleştirildiği, hekimlerin çalışma koşullarının her geçen gün biraz daha ağırlaştığı açık ve net ortadadır. Hekimlerin performansa dayalı haksız rekabet ortamında günde 150-200 hastaya bakmaya zorlandığı, çalışma şartlarının git-gide dayanılmaz hale geldiği bu zor günlerde Tabip Odalarına çok daha fazla görev düşmektedir.

Tabip Odaları hekimlerin mesleki yeterliliğinin devamı ve eğitimlerini çeşitli şekilde izler. Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin meslek uygulamasındaki önemini göz önüne alarak yıllardan beri her platformda, tıp eğitimini nitelik ve nicelik yönünden irdeleyip görüşünü dile getirmekte, daha iyiye gitmesi için  kamuoyu yaratmaya çalışmaktadır. TTB Tıpta Uzmanlık Eğitimi ile ilgili raporlar hazırlayıp ilgililere sunmakta ve ayrıca Sağlık Bakanlığı "Tababet Uzmanlık Kurulu"na 9 üyeden biri olarak katılmakta, uzmanlık eğitimi ile ilgili görüş bildirmektedir. Türk Tabipleri Birliği Yüksek Sağlık Şurası, Tababet Uzmanlık Kurulu Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurulu gibi doğrudan üyesi olduğu yerler dışında çağrılı olduğu tüm komisyonlarda hekimlik mesleği ile ilgili tutumunu dile getirmektedir.

            Ayrıca meslek ile ilgili olarak kamuoyu oluşturmakta, yasal çalışmalar için parlamento ve diğer kurumları bilgilendirmektedir. Sağlık Bakanlığı, SSK gibi hekimlerin yoğun çalıştığı ve sağlık politikalarının belirlendiği kurumlarla görüş alışverişi yapılmaktadır. Türk Tabipleri Birliği tüm bu kurumlarla işbirliğini toplantılar, raporlarla görüş bildirme biçiminde yürütmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yoğun çalışmaların bazısı somut kazanımlara dönüşmüştür. Bunlara örnek olarak nöbet ücretlerindeki kısmi iyileştirmeyi gösterebiliriz.

Sağlık; kişinin ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlandığı için hekimlerin öncelikle kendilerine ve yaşadığı çevreye bakarak bir bakış açısı oluşturmak kaçınılmazdır. Bu nedenle Edirne ilindeki yaşamsal alanların iyi ve sağlıklı hale getirilmesi, kentsel ve kırsal alanların insan sağlığına uygun bir çevreye dönüştürülmesi elbette temel görev ve sorumluluklarımız arasında olacaktır.

Meslektaşlarımıza görev sırasında şiddet uygulanması maalesef her geçen gün artmaktadır. Darp edilen, sözlü ve fiili baskılara maruz kalan hekim sayısı gitgide artmaktadır. Sağlıkta Şiddet hızla yayılmakta ve biz hekimlerde ciddi bir travma yaratmaktadır.

Görevi devralan yönetim kurulu olarak ilk toplantımızda önceliklerimizi sıralarken tüm bunları dikkate aldık.

İyi hekimlik öncelliğimizdir. Meslektaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışması için sizlerinde desteğiyle tüm adımları atmaya hazırız.

Çözüm sorunu yaşayanlarla birlikte bulunur diyerek her fırsatta sizlerle birlikte olmaya çalışacağız.

İlimizde kentsel ve kırsal yaşamın daha sağlıklı olması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız.

Edirne’de Tabip Odası yönetimi liste yarışlarıyla seçilmez. Odamızın misyonu gereği sadece bayrak değişimi yaşanır ve yönetim geçmişten aldığı sorumluluğu bir adım öteye, daha iyiye taşımak için yarışır. Göreve talip olanlar seçilir.

Bizler yeni yönetim kurulu olarak Dr. Ertuğrul TANRIKULU, Dr. Alper EKER, Dr. Zeynep ERİŞKİN KAYA, Dr. Yusuf KUL ve Dr. Ahmet Can SARIOĞLU'na çok teşekkür ediyoruz. Başta onların ve tüm meslektaşlarımızın desteğiyle sizlerle birlikte daha güzel bir dönem için hazırız.

Sağlıkla kalın…

         

            Dr. Memet AKBAL                         Dr. Özlem ÖNAL             Dr. Abdullah Atılım SARI

     Başkan                                     Genel Sekreter                         Muhasip Üye

 

 

 Dr. Uğur ÖZDAĞLI                                     Dr. Ali Rıza KARAŞAHİN

                      Veznedar Üye                                                           Üye                        

 


Yorumlar